Geen producten (0)

Op deze pagina treft u ons beleid omtrent het retourneren van producten.

Hierbij in het kort ons beleid:

 Retourneren binnen 14 dagen zonder opgave van reden

 Geld terug

Hieronder kunt u ons complete retourbeleid doornemen met alle voorwaarden.

U heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van uw goederen deze zonder opgave van reden te retourneren. U dient hierbij te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
  • Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Beoordeling hiervan is aan Clean2day
  • Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Clean2day. Het modelformulier is bij Clean2day aan te vragen.
  • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Clean2day. Dit hoeft niet als Clean2day heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  • De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Clean2day verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
  • De klant draagt de kosten van het terugzenden van het product.

Ons retourbeleid is ook opgenomen in de algemene voorwaarden. Deze zijn ook op deze website terug te vinden.